Utorak, Lipanj 2, 2020
amjenik gradonačelnika Rijeke Marko Filipović i pročelnica Ureda Grada Rijeke Verena Lelas Turak te zamjenik župana Primorsko-goranske županije Petar Mamula borave u Novom Sadu gdje sudjeluju u obilježavanju Dana Grada Novog Sada. Novi Sad svoj dan obilježava 1. veljače na...
Uz brojna prava koja već godinama kroz svoj Socijalni program djeci osigurava Grad Rijeka, u ovoj školskoj godini Zaklada Hrvatska za djecu i Grad Rijeka sklopili su ugovor o dodjeli financijskih sredstava u svrhu osiguranja prehrane za djecu u potrebi u...
U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke prigodnim je izlaganjima obilježena prva godišnjica osnivanja Urbane aglomeracije Rijeka, odnosno obljetnica potpisivanja Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi strategije razvoja urbane aglomeracije Rijeka koje su potpisale sve članice Aglomeracije. Urbana aglomeracija Rijeka je...
Grad Rijeka je na današnjem gradonačelnikovom kolegiju donio Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina na području Rijeke u zimskim uvjetima, od 15. studenog 2016. do 15. ožujka 2017. godine, a s obzirom da je osnovan i Stožer zimske...
ahvaljujući pozitivnim ekonomskim pokazateljima, smanjenju nezaposlenosti i porastu zaposlenosti, broj korisnika socijalne pomoći Grada Rijeke smanjen je za 4,6 posto. Unatoč tome, Grad i dalje brine o skupinama građana koje su u riziku od siromaštva, posebno ulažući u ranu...
U povodu isplate i posljednje rate gradskih obveznica koje su izdane 2006. godine za izgradnju kompleksa Bazena Kantrida, odlukom Grada Rijeke svi građani koji to žele tijekom cijelog listopada moći će besplatno koristiti Bazene Kantrida i zaplivati u terminima...
U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke uručena su priznanja polaznicima besplatnih informatičkih tečajeva namijenjenih starijima od 65 godina. Besplatne tečajeve o osnovama informatike te e-novinarstva, koje je sklopu EU projekta INCA organizirao Grad Rijeka, ove je godine završilo čak 120...
Izradom udžbenika i edukacijom nastavnika stekli su se uvjeti da se školske 2016./17. godine učenicima petih razreda osnovnih škola Dolac, Nikola Tesla, Podmurvice, San Nicolo, Trsat i Vežica omogući pohađanje Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti, zaključeno je...
8. riječke sportske igre za djecu s teškoćama u razvoju – IGRE, u kojima je sudjelovalo preko 120 učesnika, održane su u dvorani Centra Zamet. IGRE organizira Sportski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke, a ove se godine provode...
U riječku luku uplovio je cruiser „Voyager“ brodarske kompanije „Voyages of Discovery“, s oko 560 putnika koji će u Rijeci boraviti jedan dan. Dolazak cruisera „Voyager“ označava početak učestalijih dolazaka brodova na kružnim putovanjima koji su Rijeku uključili u...
- Advertisement -