Održana treća sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

0
232

Treća sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na kojoj su vijećnici raspravljali o 56 točaka dnevnog reda, održana je u petak, 21. srpnja. Na sjednici su bila prisutna 23 vijećnika od njih ukupno 25.
Na samom početku sjednice, zbog iscrpnog dnevnog reda, skinuta su vijećnička pitanja, a povučena je i točka dnevnog reda o o neprihvaćanju izvješća o Groblju Dubac, a dodane su točke kojima se doniraju sredstva HGSS-u, izrada UPU Tehničko tehnološkog bloka Osojnik, razrješenje ravnateljice FA Linđo, imenovanje v.d. ravnatelja FA Linđo, kao i prijedlog subvencioniranja knjiga za srednjoškolce.

Prijedlozi vijećnika Ljuba Nikolića da se točka dnevnog reda odnosno Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za privremeni smještaj građevina, strojeva i opreme na čest. zem.1347/1 k. o. Gruž skine s dnevnog reda kao i raskidanje ugovora o koncesiji s Razvoj golfom nisu prihvaćeni.

Nakon usvajanja dopunjenog Dnevnog reda, sjednica je započela raspravom o razrješenju ravnateljice FA Linđo i imenovanjem v.d. ravnatelja FA Linđo.

Nakon iscrpne rasprave jednoglasnom odlukom svih nazočnih vijećnika dosadašnja ravnateljica FA Linđo, Anuška Matušić, razriješena je dužnosti, a v.d. ravnateljem, također jednoglasnom odlukom, imenovan je Vlaho Kljunak.

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu većinom glasova svih prisutnih vijećnika nije prihvaćen dok je Prijedlog odluke o raspodjeli financijskog rezultata – prenesenog viška iz 2016. godine prihvaćen uz podužu raspravu gradskih vijećnika.
U sklopu Prijedloga odluke o raspodjeli financijskog rezultata – prenesenog viška iz 2016. Gradsko vijeće je prihvatilo da se tri milijuna kuna viška namijenjene Groblju Dubac stoga će na idućoj sjednici Gradskog vijeća jedan od točaka Dnevnog reda biti izvješće o Groblju Dubac kako bi se svim vijećnicima omogućilo upoznavanje s projektom, njegovim trenutačnim stanjem kao i svim aspektima vezanim uz projekt i ulogu Grada Dubrovnika u njegovoj realizaciji.

Jednoglasnom odlukom gradskih vijećnika prihvaćen je prijedlog izrade UPU.-a Komolac

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika većinom glasova prihvatilo je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku, a amandman vijećnika Nenada Vekarića da se cijena parkinga poveća u cijeloj drugoj zoni nije prihvaćen.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina prihvaćenje većinom glasova uz amandman da Plan zakupa javnih površina usvaja Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.

Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za privremeni smještaj građevina, strojeva i opreme na čest. zem.1347/1 k. o. Gruž. uz prijedlog gradonačelnika Grada Dubrovnika da se koncesija da na rok do 15. siječnja 2018., a da nakon toga čestica prelazi ponovno Vladi RH.

Točke Dnevnog reda koje se odnose na postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (elektrovučna prijevozna sredstva) jednoglasno su prihvaćene bez rasprave.
Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2017. godinu nakon rasprave prihvaćen je većinom glasova svih prisutnih vijećnika dok je prijedlog plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika u 2017. godini prihvaćen jednoglasno.

Točke dnevnog reda koje se odnose na prihvaćanje Izvješća o poslovanju za 2016. godinu trgovačkih društava i agencija u vlasništvu Grada Dubrovnika prihvaćena su većinom glasova.

Izvješća o poslovanju za 2016. godinu, na prijedlog gradonačelnika Grada Dubrovnika Mata Frankovića, Vodovoda, Sanitata i DURA-e nisu prihvaćena zbog uočenih nepravilnosti u njihovom radu, a nije prihvaćeno ni izvješće o radu tvrtke Libertas.

Prijedlozi zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javnih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika su prihvaćena, osim Izvješća o radu Javne ustanove Dubrovačke knjižnice.

Prijedlozi zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Rezervat Lokrum, Ustanove Dječji vrtići Dubrovnik i Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2016. godinu su također prihvaćena.

Prijedlozi zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu kao i Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave su usvojeni.

Posebnu pažnju vijećnici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika posvetili su Prijedlogu zaključka o donošenju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2017. godinu, a zapovjednik Stjepko Krilanović prilikom odgovaranja na vijećnička pitanja upoznao je vijećnike i s radom Dubrovačkih vatrogasaca kao i s uvjetima u kojima djeluju, ali i s akcijama i vježbama koje redovito provode.

Nema komentara

Komentiraj