Župan Nikola Dobroslavić sudjelovao na konferenciji „Pomorski nadzor na Mediteranu“

0
126

Župan Nikola Dobroslavić u funkciji izvjestitelja Europskog odbora regija za Proračun EU nakon 2020. godine sudjelovao je u radu konferencije „Pomorski nadzor na Mediteranu“ koja se u organizaciji talijanske regije Abruzzo održala u L’Aquili.

U pozdravnom dijelu konferencije župan Dobroslavić govorio je uz predsjednika Europskog parlamenta Antonia Tajania, te glavnog zapovjednika Guardie de Finanza generala Giorgia Tosci. Partneri iz projekta prekogranične suradnje Panoramed iz programa EU Interreg Mediteran, dionici i stručnjaci, rasprav ljali su o strategijama, politikama i projektima iz područja pomorskog nadzora na Mediteranu. Župan Dobroslavić govorio je o utjecaju na upravljanje pomorskim nadzorom kroz politiku kohezije kao i kroz financijske stavke u prijedlogu novog proračuna Europske komisije, posebice one namijenjene zaštiti granica, obrani i migracijama. Prijedlog novog Višegodišnjeg financijskog okvira EU za razdoblje 2021.-2027., kao jedna od najvažnijih tema EU-a u 2019. godini, trenutno je u procesu usuglašavanja u Vijeću EU, gdje se tijekom godine očekuje postizanje suglasnosti zemalja članica oko većeg broja za sada otvorenih pitanja.

Nema komentara

Komentiraj