AR Hrast za tri vukovarsko-srijemske općine pripremio projekte ukupne vrijednosti 8,5 milijuna kuna

0
114

U okviru Mjere 07 Programa ruralnog razvoja„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“,Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ i operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrastza općine s područja Vukovarsko-srijemske županije pripremila je 3 projekta ukupne vrijednosti 8.518.896,67 kuna.

Kroz ovaj natječaj koji je zatvoren 24.12.2016. prihvatljiva su bila ulaganja u jedinicama lokalne samouprave, odnosno njihovim naseljima koja nemaju više od 5.000 stanovnika. Prihvatljive aktivnosti koje su se mogle financirati putem ovom natječaja bilesu izgradnja ili rekonstrukcija nerazvrstanih cesta.

Općina Ivankovo tako je kandidirala rekonstrukciju nerazvrstane ceste u ulici J. J. Strossmayera u Retkovcima ukupne vrijednosti 2.933.244,98 kuna. Kroz Projekt će se asfaltirati cesta u dužini 970 metara te će biti izgrađena 2 parkirališta s ukupno 28 parkirnih mjesta, a isto tako bit će uređeni i odvodni kanali te prilazni putevi privatnim i poslovnim objektima.

OpćinaTrpinjakandidirala je projekt Izgradnje nerazvrstane ceste i parkirališta za potrebe mjesnog groblja u Pačetinu ukupne vrijednosti 524.007.85 kuna.

Općina Privlaka prijavila je Projekt ukupne vrijednosti 5.061.643,84 kunakojim će se izgraditi nerazvrstana cesta u ulici Josipa Kozarca u Privlaci. Općina je kroz ovaj Projekt prijavila i izgradnju biciklističke i pješačke staze, a koje će financirati iz drugih izvora.

Svi prihvatljivi troškovi kroz ovaj natječaj bit će sufinancirani u iznosu od 100% na način da će EU sufinancirati 85%, dok će preostali iznos sufinancirati RH.

Provedbom ovih Projekata poboljšat će se prometna infrastruktura izrazito ruralnih naselja te će se povećati sigurnost u prometu i uređenost okoliša s riješenim pitanjem problema odvodnje slivnih voda. Stanovnici će nove pristupe svojim objektima što će im neposredno povećati vrijednost nekretnina i kvalitetu života te će se povećati sigurnost učenika koji svakodnevno koriste cestovne prijelaze za put do škole. Vlasnici gospodarskih subjekata (OPG-ovi, obrti, tvrtke) također će imati veću sigurnost u prometu za sebe i svoje klijente, a posredno će dovesti do, u određenoj mjeri, povećanja vrijednosti svojih djelatnosti i nekretnina s kojima raspolažu. (vsz.hr)

Nema komentara

Komentiraj