I Krapinsko-zagorska županija kandidat za titutlu “Županija-prijatelj djece”

0
108

Krapinsko-zagorska županija predala je Izvještaj o provedenim aktivnostima u 2016. i 2017. godini te Trogodišnji program aktivnosti za projekt „Krapinsko-zagorska županija-prijatelj djece za razdoblje 2018.-2020. Riječ je o dokumentima potrebnima za provođenje postupka dokazivanja ispunjavanja kriterija za stjecanje statusa „Županija – prijatelj djece“.

Posjet prosudbene komisije počeo je sa sastankom komisije s članovima Koordinacijskog odbora projekta „Krapinsko-zagorska županija-prijatelj djece“, nakon čega su obišli nekoliko lokacija primjera dobre prakse u skrbi za djecu poput Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, Opće bolnica Zabok i bolnice hrvatskih veterana,  Logopedskog kabineta u Klanjcu i Osnovne škole Lijepa naša Tuhelj.

Podsjetimo, projekt Županije – prijatelji djece nastao je u suradnji i partnerstvu Hrvatske zajednice županija i Saveza društava Naša djeca Hrvatske kako bi i županije dale podršku projektu „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u stvaranju budućih županija – prijatelja djece. Cilj projekta je omogućiti potpunije i brže ostvarenje prava i potreba djece priznatih Konvencijom UN-a o pravima djeteta te poticati partnerstvo i dobro upravljanje među županijama u stvaranju zajednica i društva prijatelja djece te postizanje javnog društvenog naziva Županija-prijatelj djece za postignute rezultate u sklopu promicanja dječje dobrobiti na regionalnoj razini. On je ujedno i počasni i obvezujući jer podrazumijeva angažiranje županije na ispunjavanju programskih kriterija projekta.

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije kao prva županija u Hrvatskoj, prihvatila je Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Krapinsko-zagorska županija – prijatelj djece.“ Uz Primorsko-goransku županiju, ova je županija jedina ispunila uvjete za status kandidata za dobivanje prestižne titule, obzirom da 50% općina i gradova na području Županije već sudjeluje u akciji općina/grad-prijatelj djece, a 1/3 istih već ima titulu općina/grad-prijatelj djece. Rezultat je to i potvrda kontinuiranog rada i napora koji su se uložili u stvaranje poticajnog okruženja za rast i razvoj djece.

Svečano proglašenje prve županije-prijatelja djece predviđeno je za 18. svibnja u sklopu obilježavanja 15 godina rada Hrvatske zajednice županija.

Nema komentara

Komentiraj