Novi zakoni za razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja

0
102

Uoči donošenja novih zakona, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskoga sabora održao je tematsku sjednicu o razvoju potpomognutih i brdsko-planinskih područja.

Tematska sjednica pod nazivom „Razvoj potpomognutih i brdsko-planinskih područja“ održana je u srijedu 28. studenog u Hrvatskome saboru. Na sjednici je, u ime Hrvatske zajednice županija, sudjelovao zamjenik župana Primorsko-goranske županije Petar Mamula.

Državni tajnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU Velimir Žunac istaknuo je namjeru Vlade da novim Zakonom o potpomognutim područjima i Zakonom o brdsko-planinskim područjima brine o jedinicama lokalne samouprave zbog njihovih specifičnosti osiguravanjem podloge za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala.

Zakonom o brdsko-planinskim područjima će se, osim ostalih odredbi, redefinirati i obuhvat tih područja, pri čemu će se vrednovati geomorfološki, klimatski, demografski i infrastrukturni kriteriji. „Kao stanovnik brdsko-planinskog područja smatram da je ovaj Zakon dobar okvir te očekujemo puno od njega. Najvažnija je informacija s terena, a Primorsko-goranska županija je putem Regionalne razvojne agencije pokrenula inicijativu za konzultacijama s javnošću na temu mjera potrebnih u Programu razvoja“, istaknuo je Mamula. Programom razvoja brdsko-planinskih područja utvrdit će se konkretne mjere i projekti poticanja razvoja tih područja, nositelji njihove provedbe, provedbene radnje, izvori sredstava te metodologija praćenja provedbe i vrednovanja pojedinih mjera.

Status potpomognutih područja su, odlukom Vlade RH, stekle ukupno 304 jedinice lokalne samouprave. Zakonom o potpomognutim područjima želi se staviti naglasak na specifičnosti mikro lokacija i potaknuti aktivacija svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit potpomognutih područja i njihov gospodarski oporavak. Navedenim mjerama ispunit će preduvjeti za sprečavanje iseljavanja stanovništva i smanjenje negativnog demografskog trenda.

Nema komentara

Komentiraj