U Koprivnici održana prva edukacija o antikorupciji

0
110

U srijedu 13. ožujka u zgradi Koprivničko-križevačke županije održana je prva edukacija o antikorupciji za službenike lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U sklopu edukacije predstavljen je Antikorupcijski priručnik za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, nastao na inicijativu Hrvatske zajednice županija, a u suradnji s Ministarstvom uprave, Ministarstvom pravosuđa te Državnom školom za javnu upravu.

Pitanje prevencije i suzbijanja korupcije aktualno je u brojnim zemljama Europske unije, uključujući i Hrvatsku, pri čemu je rašireno uvjerenje građana u postojanje korupcije na svim razinama vlasti. Istraživanje Eurobarometra iz 2017. godine pokazuje da 94% ispitanih građana i građanki Hrvatske smatra da se problem korupcije posljednjih godina povećao. S druge strane, 80 posto ispitanika izjavilo je da nikada nije svjedočilo koruptivnim radnjama, a njih čak 95 posto nikada nije prijavilo slučaj nekog oblika korupcije.

„Edukacije o antikorupciji koje će se provoditi diljem Hrvatske predstavljaju doprinos koji dajemo iz perspektive regionalne samouprave, a znamo da je ona najbliža građanima. Upravo kroz jačanje svijesti i informiranosti svih dionika i građana o korupciji i njenim najučestalijim oblicima te važnosti ukazivanja na iste, potrebno je raditi na unaprjeđenju sustava i izgradnji povjerenja. Važno je da zauzmemo zajednički stav i konkretnim prijedlozima dodatno informiramo i potaknemo službenike i namještenike u borbi protiv korupcije“ istaknuo je župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren.

Antikorupcijski vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi djelo je četiriju autora – Marine Horvat, Jelene Drakulić, Darije Gradski i Duje Prkuta, a osmišljen je kao dio širih napora sprječavanja i suzbijanja korupcije u lokalnim i regionalnim zajednicama. „Vodič predstavlja jednu od mjera aktualnog akcijskog plana koja, uz Strategiju suzbijanja korupcije u RH, ima za cilj educirati i osvješćivati službenike o pojavnim oblicima korupcije, uzrocima i posljedicama te načinima njenog sprječavanja. Zato smo današnju edukaciju osmislili kao svojevrsno predstavljanje Vodiča, dotičući se relevantnih tema po pitanju korupcije“, rekla je suatorica Vodiča Marina Horvat.  

Na razini Europske unije doneseni su prijedlozi koji sugeriraju kako se uhvatiti u koštac s ovim problemom, no spomenuti prijedlozi tek trebaju biti usvojeni i primijenjeni. Činjenica je da će državama članicama koje urušavaju vladavinu prava biti zaustavljene isplate iz europskih fondova, dok bi se, s druge strane, za države koje su voljne provoditi reformske zahvate osigurala dodatna sredstva iz zasebnog fonda.

Hrvatska, pa tako i Europa, treba slijediti upute koje će u procesima odlučivanja rizik od korupcije svesti na što manju moguću mjeru, a one se ponajprije odnose na uključenje više instanci u procese odlučivanja, povećanje transparentnosti i dostupnosti informacija te izgrađivanje integriteta osobe koja sudjeluje u ključnim procesima donošenja odluka.

Nema komentara

Komentiraj