Zagrebačka županija u školstvo godišnje ulaže i do 40 posto proračunskih prihoda

Ulaganja Zagrebačke županije u školstvo godišnje dosežu i do 40 posto prihoda proračuna.

Sredstvima Županije, ali i resornih ministarstava, gradova i općina, proteklih su godina sagrađene brojne škole i sportske dvorane. Samo na područje grada Jastrebarskoga, u kojemu je danas boravio župan Stjepan Kožić, Županija je proteklih godina u školske objekte uložila 30 milijuna kuna. Ulagat će i dalje, obećao je župan, koji je zajedno s gradonačelnikom Zvonimirom Novoselom i saborskim zastupnikom Mihaelom Zmajlovićem, obišao prostor na kojemu će se graditi nova osmogodišnja škola.

„Nova škola u Jastrebarskom, odlukom Županijske skupštine, uvrštena je u prioritete kapitalne gradnje. Nadam se da će vrlo brzo biti gotova faza projektiranja, koja će pokazati i iznos koji je potrebno osigurati za gradnju. Projekt se planira realizirati u dvije faze, u prvoj će se graditi objekt škole, a u drugoj sportska dvorana. Kada budemo znali koliko sredstava treba za gradnju, onda ćemo dogovarati i izvore financiranja. O tome ćemo razgovarati i s resornim ministarstvima i s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. A kada zatvorimo financijsku konstrukciju onda će se definirati i dinamika gradnje“, rekao je župan.

Grad Jastrebarsko je za gradnju nove škole osigurao zemljište, izradio je prostorno-plansku dokumentaciju i idejni projekt te je ishodio lokacijsku dozvolu. „Očekujem da Županija, u sljedećim koracima, nastavi s ovim projektom koji je važan i za Jasku i za Županiju, ali prije svega za školarce“, rekao je gradonačelnik Zvonimir Novosel. Saborski zastupnik Mihael Zmajlović ustvrdio je da inicijativa za gradnju ove škole nikada nije bila bliže realizaciji te da se radi o projektu kojega treba dobro pripremiti i u što kraćem roku privesti kraju.

Župan je, s čelnicima grada Jastrebarskoga, boravio i u naselju Petrovina, kroz koje prolazi županijska cesta preopterećena kamionskim prometom.

„Ovo je jedan od najopterećenijih prometnih pravaca u Jaski, na ovom su prostoru smješteni pogoni i poduzetnici kojima su šleperi jedno od osnovnih sredstava za rad“, pojasnio je gradonačelnik Novosel.

Župan je podsjetio na već godinama prisutan problem financiranja ŽUC-a, odnosno naknadu koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, čiji se iznos nije mijenjao od 2002. godine, a osnovni je, i gotovo jedini, prihod ŽUC-a.

„Godišnji prihodi ŽUC-a su oko 62 milijuna kuna, što je premalo za kvalitetno održavanje 1261-nog kilometra županijskih i lokalnih cesta. Ovakvi projekti, kao što je obnova ove ceste, traže značajna financijska sredstva. Poznat nam je problem ove prometnice, nadam se da će se dolaskom nove Vlade razmišljati o tome da i pored autocesta i državnih cesta postoje i županijske te lokalne koje su izuzetno bitne za život na terenu i da će preraspodjelom sredstava prihodi županijskih uprava za ceste, ali i gradova biti značajno veći“, rekao je župan.

Također je rekao da će se ŽUC ove godine zadužiti za 50 milijuna kuna, kako bi se sanirale najugroženije prometnice na prostoru županije, te dodao da ŽUC, kao institucija, projekte obnove cesta ne može prijaviti za sredstva europskih fondova.

Nema komentara

Komentiraj