Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež traži medicinsku sestru

0
535

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež u Zagrebu objavila je u petak 29. travnja natječaj za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto medicinska sestra/tehničar. Radi se o poslu u punom radnom vremenu, ali na određeno radno radno vrijeme (zamjena)

Natječaj je otvoren do petka 6. svibnja, a kandidati moraju uz svjedodžbu završene srednje medicinske škole općeg smjera i položenog stručnog ispita imati i radno iskustvo od 12 mjeseci.

Uz pismenu prijavu kandidati moraju priložiti životopis, presliku diplome, presliku odobrenja za samostalni rad te dokaze o državljanstvu i radnom iskustvu.

No, ukoliko kandidat ima završenu medicinsku školu u trajanju od 5 godina tada ne mora imati položen stručni ispit.

Inače, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež u Zagrebu je specijalizirana ustanova za dijagnostiku i liječenje psihičkih poremećaja djece i mladeži.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež je 2010. godine stekla naslov Bolnica-prijatelj djece

Nema komentara

Komentiraj